تقویم آموزشی سال تحصیلی 93 ـ 94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93 اعلام شد
بسمه تعالی
تقویم آموزشی سال تحصیلی 94 ـ 1393 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد

تذکر مهم: مطابق مصوبه شورای آموزش دانشگاه انجام پیش ثبت نام ترم الزامی بوده و انتخاب واحد دانشجویانی که پیش ثبت نام انجام نداده اند امکان پذیر نخواهد بود.

 
نیمسال اول 93 ـ 94 پیش ثبت نام نیمسال اول 94 ـ 93 ( الزامی) دوشنبه 93/5/13 تا 93/5/19
ثبت نام و انتخاب واحد شنبه 93/6/8 تا يكشنبه 93/6/16
شروع کلاس ها شنبه 93/6/22
حذف و اضافه شنبه 93/6/29 تا پنجشنبه 93/7/3
ترمیم(ویژه دروس به حدنصاب نرسیده) یکشنبه 93/7/6
پیش ثبت نام نیمسال دوم 94 ـ 93 (الزامی) دوشنبه 93/9/24 تا 93/9/27
نظرسنجی دوشنبه 93/10/1 تا چهارشنبه 93/10/10
پایان کلاس ها پنجشنبه 93/10/11
امتحانات پایان ترم شنبه 93/10/13 تا 93/10/25
نیسمال دوم 93 ـ 94 ثبت نام و انتخاب واحد شنبه 93/11/4 تا پنجشنبه 93/11/9
شروع کلاس ها شنبه 93/11/11
حذف و اضافه شنبه 93/11/18 تا پنجشنبه 93/11/23
ترمیم(ویژه دروس به حدنصاب نرسیده) یکشنبه 93/11/26
پیش ثبت نام دوره تابستان 94 دوشنبه 94/2/28 تا پنجشنبه 94/2/31
نظرسنجی شنبه 94/3/2 تا سه شنبه 94/3/12
پایان کلاس ها سه شنبه 94/3/12
امتحانات پایان ترم شنبه 94/3/16 تا پنجشنبه 94/3/28
تابستان 94 ثبت نام و انتخاب واحد دوشنبه 94/4/1 تا پنجشنبه 94/4/4
شروع کلاس ها شنبه 94/4/6
ترمیم(ویژه دروس به حدنصاب نرسیده) یکشنبه 94/4/7
پیش ثبت نام نیمسال اول 95 ـ 94 دوشنبه 94/5/5 تا پنجشنبه 94/5/8
پایان کلاس ها پنجشنبه 94/5/29
امتحانات پایان ترم یکشنبه 94/6/1 تا سه شنبه 94/6/10
 
1393/5/6
اطلاعیه های مرتبط :


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :