• اطلاعیه مهم معاونت آموزشی در خصوص پیش ثبت نام ترم  (1393/5/6)
    اطلاعیه مهم معاونت آموزشی در خصوص پیش ثبت نام ترم به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند مطابق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه و با هدف ارتقای سطح رضایتمندی شما دانشجویان، از نیمسال آینده قبل از انتخاب واحد اصلی، انجام پیش ثبت نام ترم و انتخاب واحدهای مورد نظر برای ثبت نام اصلی، الزامی شده است مشاهده ادامه


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :