کارگاه آموزشی رشته برق
کارگاه آموزشی گروه دانشجویان رشته برق در روزهای زوج راس ساعت 10 برگزار میشود.
کارگاه آموزشی گروه دانشجویان رشته برق در روزهای زوج راس ساعت 10 برگزار میشود.
1393/5/13
اطلاعیه های مرتبط :


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :